Tập Thơ Đường Luật – Chờ Người Nơi Ấy - HỮNG HỜ!

HỮNG HỜ!

Cảm xúc tràn dâng tả vội thơ
Buồn duyên số phận trách sao mờ
Đò trao lặng lẽ đem hồn mộng
Bến gửi âm thầm bỏ lệ mơ
Vạn nẻo xum vầy quyên bảo đợi
Ngàn phương tiễn biệt én kêu chờ
Câu thề nguyện ước giờ đâu mất
Rớt mảnh tình son quá hững hờ

Văn Đàn
Thiên Sầu