Người Khăn Trắng

    Yêu Và Chết

    Truyện Yêu Và Chết là một truyện nằm trong chuỗi những truyện kinh dị của tác giả Người Khăn Trắng, đây là một tác giả khá nổi tiếng với thể…

    1 1 552 Hoàn thành

    4 tháng trước