NXB Hồng Đức; Người dịch: Lưu Quang Thuyết; Type: thanhbt

    Lời Nguyền Lâu Lan

    Xuất hiện trong truyện Lời Nguyền Lâu Lan, Giang Hà - chàng thanh niên trẻ nghiên cứu khảo cổ, sau khi từ thành cổ Lâu Lan trở về, tính tình…

    1 1 327 Đang ra